Adatvédelem

Jelen nyilatkozatban a honlap látogatóinak és felhasználóinak személyes adatainak védelmével kapcsolatos politikánkat összegezzük. A 9900.hu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogait tiszteletben tartsa és adatkezelésének elveit, belső normáit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint … Bővebben: Adatvédelem