Történelemből érettségiznek a diákok

Az írásbeli feladatsor mintegy 60 százaléka a magyar, 40 százaléka pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódik. Az összes feladat mintegy fele az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik.

0
67
Nagykanizsa, 2020. május 6. Védõmaszkot viselõ diákok a történelem írásbeli érettségi vizsgán a Nagykanizsai Zsigmondy Vilmos Szakképzõ Iskolában 2020. május 6-án. Történelembõl középszinten 64 342, emelt szinten 7073 érettségizõ vizsgázik országszerte. A koronavírus-járvány miatt a tantermekben legalább másfél méteres távolság betartásával legfeljebb tíz vizsgázó tartózkodhat, valamennyi vizsgázónak maszkot, a tanároknak kesztyût is biztosítanak. MTI/Varga György

Történelem írásbelikkel folytatódtak szerdán az érettségi vizsgák országszerte.

Az Oktatási Hivatal az MTI-hez a vizsgák megkezdése után eljuttatott tájékoztatása szerint e tárgyból középszinten 1222 helyszínen 64 342 diák – közülük 2097-en angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven -, emelt szinten 152 helyszínen 7073 vizsgázó – közülük 134-en angol, francia, német, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven – tesz érettségit.

A történelem középszintű írásbelije 180 perces. A vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, második része szöveges (kifejtendő) feladatokból áll. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az egyes feladatok megoldására.

Az írásbeli feladatsor mintegy 60 százaléka a magyar, 40 százaléka pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódik. Az összes feladat mintegy fele az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik.

A feladatlap megoldásához megengedett segédeszköz az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz, amelyről a vizsgázó gondoskodik.

A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor is használható helyesírási szótár.

A történelem vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. Az írásbeli vizsga két feladatsorból áll, az első részben egyszerű, rövid választ igénylő feladatok, a másodikban szöveges, kifejtendő feladatok szerepelnek. A vizsgázók először az első feladatlapot oldják meg. A vizsgadolgozatokat 100 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti, és ezután osztható ki a második feladatlap.

A feladatok jellege hasonlóan oszlik meg a középszinthez, ahogy a használható segédeszközök is megegyeznek.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.

Az írásbeli érettségik csütörtökön az angol nyelvi vizsgákkal folytatódnak.

(MTI / MTI fotó: Varga György)