Bebes István, Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Körmend Város Polgármestere az alábbi korlátozó intézkedéseket hozza a városi piaccal kapcsolatban.

  1. A rendelet területi hatálya Körmend Város közigazgatási területére terjed ki.
  2. A rendelet személyi hatálya Körmend város területén tartózkodó természetes személyekre terjed ki.
  3. A rendelet tárgyi hatálya 2020. április 25. napján a városi piacon való tartózkodásra terjed ki.
  4. A városi piacot a 65. életévüket betöltött személyek 10 óra és 12 óra között látogathatják, rajtuk kívül ezen időtartam alatt a piac területén kizárólag az ott árusítók és foglalkoztatottak tartózkodhatnak.
  5. A piacon egészségügyi maszk, ennek hiányában annak rendeltetését, funkcióját betöltő egyéb textil vagy más anyag (orrot, arcot takaró sál, kendő) viselése kötelező.
  6. A piacra történő bejutás és ott tartózkodás során egymástól a 1,5 méteres távolságot meg kell tartani.
  7. A piacra érkezők kötelesek a személyi igazolványt maguknál tartani a piacra történő bejutáshoz.
  8. E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a Rendőrség és a közterület-felügyelet ellenőrzi.
  9. A rendelet 2020. április 25-én, 00.00 órakor lép hatályba.
  10. A rendelet 2020. április 25-én, 24.00 órakor hatályát veszti.

(9900.hu)