Ülésezik az Önkormányzat – 2020. február 6.

0
99

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 6-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyílt ülés keretében:

 1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 2. 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 3. Adósságot keletkeztető ügylet kapcsán döntéshozatal
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 4. 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 5. Likvid hitel felvétele
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 6. A Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X.30.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 7. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 8. Kovatsik és Társai Temetkezési Bt. beszámolója a 2019. évről
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 9. Sipos József megbízott erdész 2019. évi beszámolója
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 10. Körmend Város Gondnoksága alapító okiratának módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 11. ADA Hungária Bútorgyár Kft. kérelme
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 12. 2020. március 15-i nemzeti ünnep programterve
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 13. Tájékoztató a 2019. december 12- i Képviselő- testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
  Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

–   Interpellációk

Körmend, 2020. január 31.

Bebes István
polgármester

Az előterjesztések megtekinthetők a hivatal honlapján.

(kormend.hu)