Bebes István 2002 óta Körmend város polgármestere, amióta a Fidesz minden választókerületben minden választást megnyert. 31 nap múlva, október 13-án ismét önkormányzati választások lesznek, ahol most sem lehet más célja a Fidesznek és Bebes Istvánnak, mint a teljes győzelem.

A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjével, Bebes Istvánnal beszélgettünk az elért sikerekről, az előttünk álló választásról és a “Fejlődés, Biztonság, Körmend” választási programról.

A választások előtt érdemes számba venni, hogy mi történt Körmenden az elmúlt öt évben. Az mindenkinek szemmel is jól látható, hogy a város folyamatosan, töretlenül fejlődik. Hogyan értékeli a 2014 óta eltelt időszakot?

Amikor 2014-ben nekivágtunk az újabb önkormányzati ciklusnak világos elképzeléseink voltak arról, hogy mit és hogyan szeretnénk csinálni a városban. A korábbi években elért eredményeink kiváló alapot jelentettek a további építkezéshez, így erre bátran támaszkodhattunk. Az előre eltervezett feladatok legnagyobb részét maradéktalanul sikerült teljesítenünk ebben a ciklusban. Ha valaki előveszi az 5 évvel ezelőtti választási programunkat, akkor azt láthatja, hogy minden ígéretünket és vállalásunkat betartottuk, melyet a körmendi embereknek tettünk.

Közel 20 milliárd forintnyi működőtőke érkezett a városba ebben a ciklusban, mely komoly fejlesztéseket tett lehetővé a különböző területeken. Ehhez szükség volt a Magyar Kormánnyal kialakított partneri kapcsolatra is, melyre a jövőben is bátran támaszkodhatunk.

Megújult többek között a Kórház épülete és eszközállománya. Ez a fejlesztés egyébként az elmúlt fél évszázad legjelentősebb egészségügyi beruházása volt az egész térségnek. További eredményeket is sikerült elérnünk az egészségügy területén, hiszen teljesen felújítottuk például a Gyermekorvosi Rendelő épületét, és fejlesztéseket kezdtünk el a Háziorvosi Rendelő épületénél is, melyet a jövőben tovább kívánunk folytatni.

Ebben a ciklusban újult meg Színház épülete is, ahol egy teljesen új színháztermet és Örökségközpontot vehettek birtokukba a körmendi emberek. A Színház épülete mellett pedig több kisebb épületrészt is sikerült felújítanunk a Batthyány kastélyegyüttesnél, elég csak, ha a Lóistálló, a Vadászlak, vagy éppen a Kocsiszín épületére gondolunk. Komoly lépések voltak ezek, melynek köszönhetően hamarosan nekilátunk a kastély főépületének megújításának.

Komoly sikereket sikerült elérnünk az oktatási-nevelési intézményeinknél is. Minden óvodában jelentős felújítások zajlottak. Ezek nem csak külső felújítások voltak, hanem energetikai fejlesztések is, mindamellett, hogy a játszóudvarok is megszépültek, modernizálódtak. Az iskolák közül pedig nagyobb előrelépéseket értünk el a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium épületének külső-belső megújítása terén.

Komoly infrastrukturális fejlesztések is lezajlottak az elmúlt 5 évben. Megújult többek között a 8-as számú főút teljes körmendi belterületi szakasza, illetve megkezdhettük a M8-as gyorsforgalmi út építését, melyre évtizedek óta várnak a körmendiek. Öt kilométernyi új kerékpárutat építettünk ebben a ciklusban, amely több száz kerékpáros napi szintű közlekedését könnyítette meg. A szennyvízhálózat szinte teljes egészében kiépült a városban, néhány helyen kell még ezt a feladatot elvégeznünk. Mindezek mellett pedig jutott forrás a csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítására is a keleti városrészben. Ezt a munkát a jövőben tovább kell folytatnunk a város további területein is, hiszen az extrém időjárási körülmények jelentősen megszaporodtak az elmúlt időszakban.

Sikerült jelentős eredményeket elérnünk az elmúlt években a városi zöldfelületek és közösségi terek felújítása területén is. A Zöld Város koncepció keretein belül 1900 négyzetméter zöldfelületet, és 2000 négyzetméter nyitott közösségi teret újítottunk meg a “208 lakásoknál”. Egy olyan XXI. századi tér jött itt létre, ahol minden korosztály megtalálhatja a maga számára kedves időtöltési formát.  A jövőben tovább kívánjuk folytatni a játszóterek és zöldterületek megújítását célzó programunkat.

Mindezek mellett pedig több kisebb-nagyobb fejlesztést is sikerült végigvinnünk ebben az 5 évben, úgy gondolom, hogy az elért eredmények önmagukért beszélnek.

A fentiek közül melyikre a legbüszkébb?

Nem szeretek különbséget tenni az egyes fejlesztések között. Számomra minden egyes beruházás, mely Körmend városának a fejlődését és az itt élő emberek életszínvonalának javítását hivatott szolgálni egyformán fontos és értékes. Ha mindenképpen meg kellene neveznem egy valamit amire a legbüszkébb vagyok, akkor az az, hogy az elmúlt években széleskörű összefogás alakult ki a körmendi emberek között olyan fontos témákban, mint például az egészségügy, vagy a szociális ellátás helyzete.

Az elkezdett munkát jó folytatni, ehhez viszont nyerni kell az előttünk álló választáson. 2002 óta a Fidesz minden önkormányzati választáson minden választókerületben nyert, a polgármesteri voksolással együtt. Most is hasonló eredményben reménykedik?

Nyilván pozitív ember vagyok, így természetesen bízom a sikerben. Ha nem így lenne, nem mérettetném meg magam újra a választásokon. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 17 évben elért eredményeink magukért beszélnek. Ha valaki visszatekint a két évtizeddel ezelőtti Körmendre, és összehasonlítja a mostanival, akkor a fejlődés elvitathatatlan és szemmel látható. Ehhez szükség volt egyrészt a körmendi emberek szorgalmára és összefogására, másrészt pedig arra, hogy olyan önkormányzata volt a városnak, amely reális jövőképpel, szakértelemmel, komoly munkabírással és jelentős tapasztalattal segíteni tudta ezt a fejlődést.  Nem utolsó sorban pedig szükség volt arra a partnerségre, melyet Magyarország Kormányával alakítottunk ki az elmúlt 9 esztendőben. Velük közösen dolgozva tudtunk megvalósítani, vagy éppen előkészíteni olyan projekteket, melyek Körmendet visszahelyezték abba a térségi vezető pozícióba, ahova mindig is tartoznia kellett volna. A mostani választások egyik nagy tétje éppen az, hogy miként tudjuk megvédeni ezeket az eredményeinket, valamint az előkészített és megvalósítás előtt álló fejlesztéseinket.

A mi választási programunk egy előremutató, reális alapokon nyugvó, a város számára reális jövőképet vázoló szakmai program, mely a körmendi emberek véleményéből és javaslataiból építkezik. A körmendi emberekkel közösen készült, a körmendi embereknek.  Ehhez kérjük a támogatásukat.

Az öt évvel ezelőtti csapathoz képest csak két helyen történt változás, Dr. Szabó Barna visszatérőként, míg Belencsák István egy új, fiatal és lendületes képviselőjelöltként méretteti meg magát.

Mivel a következő ciklusban új területeket is hangsúlyosabban kívánunk megjeleníteni, ezért ezek új feladatokat fognak jelenteni az önkormányzati munkában. Az új feladatok, pedig új embereket követelnek meg. Ezért is döntött úgy a Fidesz vezetése, hogy a 2. és 5. számú választókörzetben új jelölteknek szavaz bizalmat. Azt hiszem, hogy egyiküket sem kell különösebben bemutatnom a körmendi embereknek, hiszen hivatásuk, szakmai és társadalmi munkájuk révén mindketten széles körben ismertek és elismertek a városban. Dr. Szabó Barna ráadásul már több cikluson keresztül volt a polgári oldal körmendi képviselője, a rutinja és tapasztalata tehát megvan a képviselői munkához. Belencsák Istvántól pedig azt várjuk, hogy új lendületet, fiatalos szemléletmódot hoz az önkormányzat munkájába. Mindketten ismerik a választókörzetük sajátosságait, az ott elvégzendő feladatokat, így bátran ajánlom személyüket a körzetek lakóinak.

Magyarország több településén civil szervezetek mögé bújva közös ellenzéki jelöltek indulnak a Fidesz-KDNP jelöltjeivel szemben. Körmenden ez csak részben valósult meg, hiszen csupán a támogatott polgármesterjelölt személyében tudtak megegyezni az ellenzéki pártok. A választókörzetekben azonban külön indul a Jobbik, a baloldali összefogás, valamint a független jelöltek.

Úgy gondolom, hogy nekünk elsősorban a magunk munkájára és feladataira kell koncentrálnunk. Az, hogy mi történik az ellenzéki oldalon az legyen az ő problémájuk. Láthatóan ezek a szervezetek és jelöltek még egymással sem tudnak megegyezni egy közös minimum programban. Egy város vezetéséhez nem elég, ha egymás mellé pakolunk jól hangzó ígéreteket és megvalósíthatatlan álmokat. Ehhez a feladathoz szakértelemre, kemény munkára, tapasztalatra és egységes célokra van szükség. Nem utolsó sorban pedig szükség van a Magyar Kormánnyal való szoros együttműködésre. A mi programunk az elmúlt 17 év minden tapasztalatával a város fejlődését és biztonságát szolgálja, olyan módon, hogy közben a város működőképessége is biztosított.

Amennyiben újra többséget szereznek a választások után, mire számíthatunk a következő ciklusban?

Ha egyetlen mondattal kellene válaszolnom erre a kérdésre, akkor azt mondanám, hogy ugyanarra a lelkiismeretes, kemény és előremutató munkára, melyet a korábbi ciklusban már megtapasztalhattak tőlünk a körmendiek.

A választási programunkat hét fő területen foglaltuk össze, melynek a „Fejlődés, Biztonság, Körmend” címet adtuk. Programunk középpontjában a korábbi évek eredményire épülő, Körmend hosszú távú érdekeit szem előtt tartó településfejlesztés gondolata áll.

Hiszünk abban, hogy a körmendi várospolitika csak hosszú távú tervezéssel lehet sikeres, ami egyúttal figyelembe veszi a korábban megkezdett fejlesztési irányokat is.

Új lendületet szeretnénk adni a gazdasági és a turisztikai fejlesztéseknek. Komoly potenciál rejlik ugyanis Körmend turisztikai adottságaiban. Ennek megvalósításához hozzálátunk a Batthyány kastélyegyüttes főépületének a megújításához, a Rába-part fejlesztéséhez. Tovább fogjuk folytatni a helyi vállalkozásokat támogató programunkat. Az M8-as gyorsforgalmi út megépülése pedig reményeink szerint tovább fogja erősíteni mind a gazdasági, mind pedig a turisztikai szektort a városunkban.

Javítani kívánjuk a városban található egészségügyi és szociális szolgáltatások színvonalát. Megtartjuk a háziorvosi praxisokat, folytatjuk a rendelőintézetek felújítását. Biztosítjuk, hogy a meglévő szakorvosi ellátások továbbra is elérhetőek legyenek a városi kórházban. Megoldjuk az idősek számára nyújtott szociális szolgáltatások fenntartását, ösztönözzük és támogatjuk fejlesztésüket. Növelni fogjuk az újszülöttek után járó önkormányzati támogatás mértékét.

Tovább kívánunk dolgozni a városi infrastruktúra megújításán. Körmend lehetőségeit maximálisan kihasználva folytatjuk a városi közúthálózat felújítását. Körforgalmi csomópontot alakítunk ki a város nyugati felében, valamint a Bástya utca és a IV. Béla király utca kereszteződésében. A városi fejlesztéseket összehangoljuk az M8-as gyorsforgalmi út körmendi elkerülő szakaszának megépítésével. Fontostovább dolgozunk a csapadékvíz-elvezetési problémák megoldásán, befejezzük az északi városrészek megkezdett munkálatait,megtervezzük és forrást keresünk a többi érintett terület fejlesztéséhez.Folytatjuk a város észak-nyugati részén található ipari terület infrastruktúrájának kiépítését és korszerűsítését.Tovább bővítjük a városi kerékpárút-hálózatot.

Továbbra is támogatni kívánjuk a körmendi fiatalokat és a civil szervezeteket. Korszerűsítjük a horvátnádaljai óvoda épületét, elvégezzük a Hunyadi utcai bölcsőde energetikai korszerűsítését. Megduplázzuk a felsőoktatásban tanuló körmendi fiatalokat támogató Boldog Batthyány-Strattmann László és Bursa Hungarica ösztöndíjösszegét. Programtervet dolgozunk ki annak érdekében, hogy a szakképzett körmendi fiatalok nagyobb arányban maradjanak, illetve térjenek vissza a városba. Növeljük a civil szervezetek számára biztosított támogatási összegeket.

Folytatjuk a „Zöld város” projektet, további zöldfelületeket, közösségi- és játszótereket, sportpályákat újítunk meg. Átalakítjuk, és közösségi szolgáltatásokkal töltjük meg az egykori cipőgyári területeket. Folytatjuk a megkezdett virágosítási és faültetési programunkat. Támogatjuk a körmendi lakóközösségek környezetvédelmi törekvéseit. A Bástya utcában a helyi gazdaságot és a fenntartható fejlődést egyaránt támogató, termelői piacként is működő vásárcsarnokot hozunk létre. Megkezdjük a közvilágítási rendszer korszerűsítését. Megfelelő fényerővel rendelkező, energia- és költséghatékony lámpatesteket szerelünk fel a város közterületein.

Megőrizzük a város közbiztonságát. Növeljük a városban működő térfigyelő kamerák számát. Támogatjuk azokat a kormányzati erőfeszítéseket, amelyeknek eredményeként Körmend kikerült a migrációs krízis frontvonalából. Segítjük és ösztönözzük a rendőrség és a Körmendi Polgárőr Egyesület munkáját.

Végezetül pedig: fenntartjuk Körmend költségvetési egyensúlyát. A városfejlesztési döntések meghozatalakor minden esetben figyelembe vesszük a város teherbíró képességét. A Körmenden adózó vállalkozások számára rugalmasabbá tesszük a települési szintű ügyintézést. Biztosítjuk a hatékony együttműködést Magyarország Kormányával, továbbá az állami, regionális és megyei szervekkel.

Úgy gondolom, hogy egy minden igényt kielégítő, reális alapokon nyugvó, Körmend jövőjét és fejlődését biztosító programot sikerült kidolgoznunk. Mint korábban, úgy most sem mentünk bele a felelőtlen ígérgetésekbe, hiszen azzal csak a város működését veszélyeztetnénk. Mindezen pontok megvalósításához kérjük a körmendi emberek bizalmát és támogatását!

(9900.hu)