KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyílt ülés keretében:

 1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 2. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 3. Intézményi térítési díjak módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 4. Körmend város településrendezési eszközök módosítása munkaközi tervdokumentációjának elfogadása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 5. Intézményi kazánok megvétele
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 6. Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) elfogadása, víziközmű-szolgáltatás kapcsán, 2019-2033 közötti időszakra
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 7. Körmend, Hunyadi u. 8. szám alatti ingatlan használatba adása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 8. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázati rendszerhez
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 9. Októberi ünnepek előterjesztése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 10. Juzsnij várossal együttműködés megerősítése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

– Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

– Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 1. Városi kitüntetések adományozása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 2. Megyei kitüntetésekre javaslat
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

Körmend, 2018. szeptember 21.

Bebes István
polgármester

Az egyes napirendekhez tartozó előterjesztések anyagát letöltheti >>>>itt

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, adja meg a megjegyzést!
Kérjük, adja meg a nevét!