Nagy értékű sportszercsomagot kapott a Kölcsey gimnázium

0
45

Megkezdődik az iskolai testmozgás-fejlesztési mintaprojektek gyakorlati megvalósítása újabb nagy értékű sportszercsomagot kapnak a résztvevő iskolák

Egy éves kutatás, felmérés és egyeztetés után lezárult az iskolai egészség-, testmozgás és sportfejlesztést célzó klaszterprojekt előkészítése. A programot a Magyar Diáksport Szövetség a Tehetséggondozás sport által című, EFOP 3.2.10-16-0001 jelű, európai uniós támogatással megvalósuló kiemelt projekt keretében végzi. A kezdeményezés az ország kevésbé fejlett régióiban található hat oktatási intézményben valósul meg. A klaszter projekt célja: a fejlesztések eredményeként olyan minőségirányítási és védjegyrendszer kidolgozása, amely valamennyi iskola számára adaptálható. A kidolgozott fejlesztési program a megvalósítás szakaszába érkezett, ennek keretében az MDSZ újabb sportszercsomagokat juttat a pilot programban résztvevő iskoláknak, köztük a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumnak.

A Magyar Diáksport Szövetség a 2017/2018. tanévben kezdte meg a Tehetséggondozás sport által című, EFOP-3.2.10-16-0001 jelű európai uniós kiemelt projekt keretében megvalósuló klaszter alprojekt előkészítését. Ennek során a szövetség 6 iskola bevonásával igyekezett feltárni a valós képet az intézményekben, és felvázolni az iskolai és az iskolán kívüli sportolási, és az ezekhez kacsolódó szakmai, szervezési együttműködési lehetőségeket.  Az előkészítés fázisa lezárult, és az érintettek – iskolák, önkéntesek, szülők, települési önkormányzatok, térségi sportszervezetek és az MDSZ munkatársai – bevonásával feltérképezésre került az oktatási intézmények kapcsolati hálója, eszközellátottsága és emberi erőforrás lehetőségei. Az eredmények kiértékelését követően elkészültek a testre szabott fejlesztési programok, és december-január folyamán az első nagy értékű sporteszközcsomagok is átadásra kerültek.

A 2018/2019. tanév a megvalósítás időszaka. A program végső célja egy olyan minőségirányítási (quality mark) és védjegyrendszer kialakítása, amely a NETFIT® fittségi eredményeit is figyelembe véve az iskolák önértékelésén nyugszik, a magyar iskolák egészségfejlesztési tevékenységével, és különösen azok testmozgás- és sportprogramjaival függ össze, és ösztönzi a helyi, térségi szakmai együttműködéseket. Az előkészítés során szerzett adatok, információk alapján most elkezdődik a fejlesztési programok megvalósítása az iskolákban, az alábbi tartalommal:

  • Módszertani fejlesztés és mentoráció: az iskolai testnevelés- és sportfoglalkozások minőségi javítása tréningek, demonstrációs órák révén, az élmény- és egészségközpontú, minőségi testnevelés pedagógiai megalapozása.
  • Helyi együttműködések elősegítése a tanórán kívüli mozgásprogramok gazdagítása végett, a helyi sportszervezetek, szabadidős civil szervezetek, egészségügyi szolgáltatók stb. bevonásával.
  • A testmozgás lehetőségeinek beépítése a közismereti tárgyakba, ehhez módszertani eszközök átadása, amelynek célja az egészségközpontú pedagógiai kultúra megteremtése.
  • A diákok, kortárscsoportok önkéntes szerepvállalásán nyugvó testmozgás- és egészségcentrikus projektek, aktivitások elindítása az iskolákban, melynek célja az alulról szerveződő iskolai mozgásprogramok támogatása.

A megvalósítási szakasz első elemeként a Magyar Diáksport Szövetség ismét sportszercsomagokat ad át az érintett intézményeknek – klaszterenként mintegy 2-2,5 millió forint értékben. Körmenden 2018. szeptember 3-án került sor az eseményre, melyen részt vett Bebes István, Körmend polgármestere és Fodor István, a Szombathelyi Tankerület Központ igazgatója is. A sporteszközök mellett az iskolák digitális eszközöket is kapnak, amelyek segíteni tudják a NETFIT® méréseket és a fittségi adatok kezelését.

A klaszter programban résztvevő iskolák: Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola (Közép-dunántúli régió), Kovács Mihály Általános Iskola – Abádszalók (Észak-alföldi régió), Kölcsey Ferenc Gimnázium – Körmend (Nyugat-dunántúli régió), Máltai Óvoda és Általános Iskola – Tarnabod (Észak-magyarországi régió), Pécsi SZC Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája  és Kollégiuma – Komló (Dél-dunántúli régió), Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Kiskunhalas (Dél-alföldi régió).

A Magyar Diáksport Szövetség

A Magyar Diáksport Szövetséget (MDSZ) 1987-ben alapították és mára a legnagyobb magyarországi civil szervezetté vált a diáksport területén. A szervezet fő célja, hogy minél több gyermeket vonjon be sportprogramokba és népszerűsítse az egészségfejlesztő testmozgást. Az MDSZ küldetése, hogy a testnevelés és a sport minden gyermek életének részévé váljon, egész életen át. A szervezet testmozgás- és sportprogramokon keresztül támogatja az önkéntesség, valamint a társadalmi befogadás szemléletének erősítését, fejlesztését Magyarországon. A Magyar Diáksport Szövetség állandó kapcsolatban áll szinte valamennyi magyarországi iskolával, és minden évben megrendezi a Diákolimpiát, amely az egyetlen országos tanulmányi verseny a diáksportban.

(Forrás és fotó: Magyar Diáksport Szövetség)