kormend_varos.jpgKÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 26-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyílt ülés keretében:

 1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 2. Körmendi Rendőrkapitányság beszámolója
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 3. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beszámoló
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 4. Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár szakmai beszámolója
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 5. Autóbusszal végzett helyi személyszállítási tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 6. Sportrendelet módosítás
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 7. Döntés a „2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázat benyújtásáról
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 8. Döntés pályázat beadásáról „Járásszékhely múzeumon szakmai támogatására”
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 9. Döntés pályázat beadásáról Kubinyi Ágoston Program keretében
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 10. Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 11. Javaslat civil szervezetek működésének, programjainak 2018. évi támogatására
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 12. Ülnök választás
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 13. Hősök napja
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 14. Nemzetközi Összetartozás Napja – A Trianoni Békediktátum Emléknapja
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

 –   Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

–   Interpellációk

Körmend, 2018. április 26.

Bebes István
polgármester