kormend_varos.jpgKÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. március 28-án (szerdán) 14.00 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyílt ülés keretében:

 1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 2. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 3. Szociális térítési díjak megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 4. Védőnői körzetek módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 5. Folyószámlahitel felvétele
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 6. Fejlesztési célú hitel felvétele
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 7. Fedezet biztosítása Körmend város Klímastratégia elkészítéséhez
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 8. Tervezési-mérnöki feladatra költségvetési fedezet biztosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

– Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

– Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 1. Kisajátítási eljárást megelőző adásvétel, illetve kisajátítási kezdeményezés
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 2. Kisajátítási eljárást megelőző adásvétel, illetve kisajátítás kezdeményezése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

Körmend, 2018. március 23.

Bebes István
polgármester