kormend_varos.jpgKÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyílt ülés keretében:

 1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 2. Adósságot keletkeztető ügylet
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 3. 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 4. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 5. Szervezési és működési szabályzat módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 6. Közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 7. TOP turisztikai projekt kapcsán Őriszentpéter Önkormányzatával kötendő megállapodás jóváhagyása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 8. Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 9. OEVB tagok megválasztása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

– Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

– Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 1. M8 nyomvonal kapcsán vételi ajánlat megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 2. TAO fejlesztési lehetőségek megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 3. Kitüntetési javaslatok megtétele
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

Körmend, 2018. január 26.

Bebes István
polgármester