Dr. Székely János megyéspüspök 2018. február 1-jei hatállyal az alábbi személyi változásokat rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyében.

Köbli Tamás esperesplébánost felmentette a Lenti Plébánia vezetése és a Lenti Esperesi Kerület esperesi feladatainak ellátása alól, és kinevezte a Varga Ottó esperesplébános halálával megüresedett Őriszentpéteri Plébánia plébánosává.

Ipacs Bence atyát felmentette püspöki titkári és kollégiumi lelkészi megbízatásai alól, és kinevezte a Lenti Plébánia plébánosává.

Köbli Tamás 2013-as Lenti város új plébánosaként:

Köbli Tamás a Lenti Esperesi Kerület espereseként: