Év Fája versenyen a horvátnádaljai platánfák

0
41

Október 15-ig lehet szavazni az Év Fájára!

Idén 48 jelölés érkezett az Év Fája versenybe – közte a horvátnádaljai platánfákkal –  a júniusi határidőig, amelyek közül tizenhármat juttatott a döntőbe az Ökotárs Alapítvány szakmai zsűrije. Az idén nyolcadik alkalommal szervezett vetélkedő olyan fákra hívja fel a figyelmet, amelyek különleges szerepet töltenek be a jelölő közösség életében.

Vas megye nyugati részén, Körmend szomszédságában fekszik Horvátnádalja, a Rába-völgye jellegzetes síkvidéki települése. Vályi András ” Magyar Országnak leírása” című, 1796-ban megjelent művében a következőket írja: “Nádallya. Horvát és Magyar Nádallya. Két falu Vas Várm. földes Uraik H. és G. Battyány uraságok, lakosaik katolikusok, fekszik H. nádallya Körmendhez közel, és annak filiája, amá pedig Szent Királynak szomszédságában és annak filiája , fölgyeik középszerűek, vagyonjaiknak eladásokra meglehető módgyok van.” A II. József idején készült első katonai felmérés (1782-1785) országleírásából és a térképről ismerhetjük meg a községet. Fényes Elek “Magyarország geográphiai szótára” című , 1851-ben .-ben megjelent műve azt írja,” Horvát-Nádalja, horvát falu, Vas megyében, Körmend mellett, 583 kath lak. Földje termékeny; rétjei kövérek. F. u. h. Batthyáni.” Mohl Adolf szerint a mohácsi vész után a déli népek hatalmas tömegekben költözködtek a megritkult Dunántúlra, s újra benépesítették a részben lakatlanná lett falvakat. A letelepedést az 1646. évi körmendi úrbéri összeírás jól mutatja. Horvátnádalja 1595-ig az Erdődy család birtokában volt, 1606-tól került a Battyány család birtokába, de 17. század közepétől, kb. 100 évig a Francsics, ill. a Niczky családnál, a szomszédos Magyarnádalja birtokosánál volt zálogban. A Körmendtől délnyugatra fekvő közeli település a határában fekvő Pinka partjának nádasairól kaphatta nevét. Horvátnádalja 1969-ig önálló település volt. Ekkor csatolták Körmendhez, azóta teljesen összeépült a várossal. A horvátnádaljai templomot 1745-ben emelték a Szent lélek Úristen tiszteletére.

A templomot körül ölelő szép kert, nevezhetjük templomtérnek, az idelátogatók számára nagyon sok látnivalót kínál. Lenyűgöző látvány a két hatalmas platánfa a bejáratnál, mintha fogadnák az ide érkezőket. Mindenki megcsodálja a fákat. Hány évesek? Ki ültette őket? Talán egyidősek lehetnek azokkal a horvátokkal, akik menekültek a török elöl, és lassan kezdtek beszivárogni a községbe. Mindenképpen nagyon régiek.

Ha a fák mesélni tudnának, elmondhatnák, hogy őseink hogyan éltek, mit csináltak, mivel töltötték napjaikat. Vajon hányszor álltak meg itt a fák előtt és a fák hallgatták örömeiket, bánataikat. Tudhatnánk, hogy mi volt fontos őseinknek, az itt élőknek, milyen volt sorsuk? De jó volna, de szép volna…

A múlt századok tanúi ők! Hatalmas termetükkel, méltóságteljesen, őrzik, védelmezik a templomkert nyugalmát és az itt elhelyezett emlékműveket. Egyedülálló nevezetessége a templomtérnek a “Házaspárok útja”. Melynek fő szimbóluma a két platán! A két platán szinte fogadja és vezeti az idelátogatókat a Házaspárok útjára: a két fa koronája összeér, mintha a házasságot szimbolizálná, a férfi és a nő egységét, ahogy Isten eredetileg elgondolta. Talán egyik a nő a másik a férfi és koronájuk összeér…

Kis István Mihály: Éveim szobra, Platán

Éveimet összegezve látom
régi platán lombos ágain;
felöltötte elmúlt ifjúságom,
lomja közé zárta álmaim.

Óriási méreteket öltött,
falum fölé nőtte ki magát,
felidézem az alatta töltött
meghitt órák szerelmes szavát.

Életszobrot látok, ha felnézek,
vastag törzse áhítatban él,
nyújtózik az ága, melyben élek,
ég felé tör, fölötte a cél.

Gondolatban én is arra tartok,
célom egyre fényesebben int;
útra készen áll e régi dalnok,
hívó jelre vár, a szó szerint.

Vigyáznunk kell értékeinkre és nemcsak a saját hanem közösségünk értékeire is! Ezt eddig megtették a falu lakói, a hívő közösség, vigyáztak a fákra, óvták őket, évente tisztították lehullott lomjaikat és várták, várják a tavaszt mikor újra és újra zöldellnek. Szeretnénk megóvni a horvátnádaljai fákat az utókornak, hogy gyermekeink, unokáink is csodálhassák szépségüket. Ezért szeretnénk nevezni az Év Fája versenyre a mi platánfáinkat, melyeket (védelmük érdekében) mi méltónak tartunk erre a címre!