Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alap felhívására

0
28

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma „Műemléképületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása” címmel hirdetett meg pályázatot.

A határozati javaslat ismertetésekor Bebes István polgármester elmondta, hogy sikeres pályázat esetében lehetőség lenne a Batthyány kastély főépületének keleti, valamint nyugati oldalán található lóistálló és kocsiszín felújítására. A jelenleg kiállítótermekként funkcionáló épületrészek így olyan külső és belső felújításon esnének át, amelyek egy újabb komoly lépést jelentenének a város legjelentősebb épített örökségének teljes megújításához. A pályázati költségvetés ismertetőjéből kiderült, hogy a város bruttó 13 millió forint támogatási összeget igényelhet, amihez 33 millió forint önerőt kell biztosítania. A város polgármestere kiemelte, hogy habár relatíve magasnak tűnik az önrész mértéke, ugyanakkor a későbbiekben lehetőség lesz arra, hogy az összeget teljes egészében visszaigényeljék a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől.