A Rábán aluli városrész és a Vasaljai utcai szennyvízcsatorna beruházás megvalósítása érdekében már az október 7-i rendkívüli testületi ülésen több fontos döntést hozott a Képviselő-testület (HÉSZ módosítás, Hegyaljai utca tulajdonba vétele), melyet most újabbak követtek.

Az Alsóberki, Felsőberki és Horvátnádaljai településrészek csatornahálózatának projektjéhez kapcsolódóan kerülhet sor többlettámogatás igénybevételére, melyek segítségével a további fejlesztések megvalósíthatók. Bebes István polgármester előterjesztésében arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy a Rábán aluli városrész és a Vasaljai utca csatornázásának kiépítésén túl a Kodály és a Teleki utcák szennyvízcsatornázása is utólagosan támogatottá válhat. Az előbbiek kiépítésének kivitelezési költsége, 148,78 mFt. A Kodály és Teleki utcák esetén korábban a projektben el nem számolható költségként jelentkező 35,5 mFt összegre is támogatási kérelmet nyújt be a város önkormányzata. A képviselők a megvalósításhoz szükséges 5 %-os önerőről is döntést hoztak, s biztosították az el nem számolható tevékenységek fedezetét is.

A Rábán aluli városrész és a Vasaljai utcai szennyvízcsatorna beruházás megvalósítása érdekében már az október 7-i rendkívüli testületi ülésen több fontos döntést hozott a Képviselő-testület (HÉSZ módosítás, Hegyaljai utca tulajdonba vétele), melyet most újabbak követtek.

Az Alsóberki, Felsőberki és Horvátnádaljai településrészek csatornahálózatának projektjéhez kapcsolódóan kerülhet sor többlettámogatás igénybevételére, melyek segítségével a további fejlesztések megvalósíthatók. Bebes István polgármester előterjesztésében arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy a Rábán aluli városrész és a Vasaljai utca csatornázásának kiépítésén túl a Kodály és a Teleki utcák szennyvízcsatornázása is utólagosan támogatottá válhat. Az előbbiek kiépítésének kivitelezési költsége, 148,78 mFt. A Kodály és Teleki utcák esetén korábban a projektben el nem számolható költségként jelentkező 35,5 mFt összegre is támogatási kérelmet nyújt be a város önkormányzata. A képviselők a megvalósításhoz szükséges 5 %-os önerőről is döntést hoztak, s biztosították az el nem számolható tevékenységek fedezetét is.

Mint arról az októberi rendkívüli ülésen már szó esett, a beruházást még az idei évben meg kell valósítani, hiszen a pénzügyi forrást az EU korábbi pénzügyi büdzséje fedezi, ezért év végéig nemcsak ki kell építeni a hálózatszakaszokat, de el is kell számolni a költségekkel. Ennek érdekében további döntésekre is szükség volt. Az előkészítéseket az önkormányzat már korábban lebonyolította, gyakorlatilag a Kormány döntése szükséges. A kormányülést megelőző szakmai bizottsági fórumon a körmendi projektet támogatásra javasolták, így a képviselők arról határoztak, hogy életbe léptetik a kivitelezésről szóló vállalkozói szerződést, s átmenetileg biztosítják a fejlesztéshez szükséges forrást a költségvetés terhére. Így van esély arra, hogy a projekt időben megvalósuljon, hiszen a kormány döntése, és annak kiközlése is időt vesz igénybe, ami viszont szűkösen áll rendelkezésre. 153,75 mFt-ot rendeltek átmenetileg a beruházáshoz, melynek forrását a szennyvízközművesítési hozzájárulások, a Vasivíz Zrt-nél a körmendi rendszeren képződött használati díj, és a volt Fiatal Házasok Otthonának értékesítése jelenti. A képviselők egyhangúlag hozták meg a beruházás megvalósítása érdekében az összes döntést, s felhatalmazták a polgármestert az egyeztetések lefolytatására, és a szerződések megkötésére.

Körmend jól finisel az előző uniós ciklusból megmaradt támogatások megszerzésében, hiszen így újul meg a város nyugati részén Horvátnádalja irányába húzódó kerékpárút, zajlik a Gimnázium és a Dienes utcai óvoda felújítása is, s indulhat most a csatornahálózat további bővítése.