kormend_varos.jpgKÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 22-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyílt ülés keretében:

 1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról.
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Helyi közösségi közlekedési támogatásra pályázat
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Szociális Szolgáltató és Információs Központ 2016. évi tevékenységéről beszámoló megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Körmend város új településrendezési eszközeinek elfogadása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Döntéshozatal a Körmend, Vasút u. 2., és 3. sz. alatti épületek helyi védelmének megszüntetéséről
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. ADA Kft. körmendi beruházása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. TOP pályázatok végrehajtása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. GINOP-konzorciumi megállapodás megkötése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. A TOP.2.1.1-16 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja” című pályázati felhívással kapcsolatos döntések meghozatala
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Körmend városi sporttelep centerpályájának világítás kiépítése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Ingatlanértékesítés lehetőségének megteremtése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár alapító okiratának módosítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

– Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

– Interpellációk

Zárt ülés keretében:

 1. Beszámoló lejárt határidejű, zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Köztemetők működtetésére kiírt pályázat kapcsán döntéshozatal
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Lakásvásárlási kérelem megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Közművesítési hozzájárulást kivető határozattal szemben érkezett fellebbezés elbírálása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

Körmend, 2017. június 16.

Bebes István
polgármester


Térkép betöltése...

Időpont 2017. június 22., csütörtök - 14:00

Helyszín Körmend, Polgármesteri Hivatal

Kategóriák


Ülésezik az önkormányzat