A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal értesítőben tájékoztatja a lakosságot, hogy Körmend város területén két különböző időpontban végez lomtalanítást.

Június 9-én a vasúttól délre a Rába folyó vonaláig eső, belváros, Bartók lakótelep, Tisztviselő telep, Alsóberki városrészeken lesz lomtalanítás, míg június 16-án, szintén szombaton a vasúttól északra eső, illetve Felsőberki, Horvátnádalja, Rábán aluli városrészekben.

A lomok kihelyezését a lomtalanítás napján reggel 7.00 óráig kell elvégezni, hogy az elszállításuk megtörténjen.

A lomtalanítás során a heti hulladékszállításkor méretüknél fogva gyűjtőedényekben nem elhelyezhető hulladékok gyűjtését végzik (pl.: bútor, berendezési tárgy, eszköz, stb…).

A fenti kategóriába nem tartozó hulladékot ne rakják ki, mert elszállítására nincs mód! Az ilyen jellegű hulladékok átvételére a Körmendi Hulladékudvarban van lehetőség (a régi rádóci út mellett, a Zala-Müllex Kft. harasztifalui telephelyével szemközt) hétfőn és csütörtökön, illetve minden hónap második szombatján 8:00 – 16:30 között.

További tájékoztatást a lomtalanítással kapcsolatban a 94/592-923 telefonszámon vagy a novak.tamas@kormend.hu e-mail címen kérhető.

(kormend.hu / Fotó: vaskarika.hu)