KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 27-én (csütörtök) 14.00. órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyílt ülés keretében:

 1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Körmendi Rendőrkapitányság beszámolója
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Köztisztviselői nap megállapítása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Folyószámlahitel felvétele
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Régióhő Kft. mérlegbeszámolója
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Gázmotoros kiserőmű újraindítása kapcsán döntéshozatal
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Autóbusszal végzett helyi személyszállítási tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Temető üzemeltetésére pályázati kiírás
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Simon László Csaba ingatlan-vásárlási kérelme
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Döntés az „Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázat benyújtásáról
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Pályázat benyújtása zenei próbaterem kialakítására
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Pályázat benyújtása 2017. évi „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyeresésére
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum alapító okiratának módosítása kapcsán véleményezés
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Kölcsey Ferenc Gimnázium vezetésére kiírt pályázat megtárgyalása
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Intézményi tanácsba delegálás
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Javaslat civil szervezetek működésének, programjainak 2017. évi támogatására
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Nemzeti Összetartozás Napja városi ünnepség előterjesztése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester
 1. Hősök Napja Városi megemlékezés előterjesztése
  Előterjesztő: Bebes István polgármester

–   Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

–   Interpellációk

Zárt ülés keretében:

1.      Bizottsági tagság kapcsán döntéshozatal
Előterjesztő: Bebes István polgármester

2.      Körmendi Idősekért Nonprofit Kft. ügyvezetését érintő döntéshozatal
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Körmend, 2017. április 21.

Bebes István
polgármester

Előterjesztéseket megtekintheti a hivatal honlapján  >>> itt