Az elmúlt héten tartott sajtótájékoztatónk alkalmával beszámoltunk a nyilvánosságnak a szentgotthárdi fürdőben történt bűncselekmények, sorozatos visszaélések gyanújáról. Sajnos ez a hét sem marad olyan hír nélkül, ami ugyanitt történt valószínűsíthető törvénytelenségről szól. Aggódunk városunkért, hiszen nem először merül fel komoly visszaélések gyanúja Szentgotthárdon – a román kérdés és a kézilabdacsarnok ügye után most a fürdő körüli visszásságok borzolják a gotthárdiak kedélyeit. Lábodi Gábor, a Jobbik szentgotthárdi önkormányzati képviselője múlt héten ismét közérdekű adatigényléssel élt a teljes igazság kiderítése érdekében, ám a Gotthárd-Therm Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Simon Margit ezt megtagadta tőle. A Jobbik célja egyértelmű: a felelősök elszámoltatása

Lábodi Gábor a kirobbant botrányokkal kapcsolatban vizsgálódni szeretett volna a fürdő külsős szerződéseiről az elmúlt héten. Ezt elektronikus levelezésben egyeztette is az igazgató asszonnyal, az egyébként jogász végzettségű Dr. Simon Margittal. A hétfői nap folyamán a közérdekű adatok ilyen igénylése meg is valósult, de nem zökkenőmentesen. A fürdő igazgatója állásfoglalást kért ugyanis, amire a jegyző nem, de a polgármester válaszolt. Valószínűleg ennek hatására az iratbetekintést csak Kovács Márta Mária önkormányzati képviselő asszony, a fürdő felügyelőbizottsága elnökének az ellenőrzése mellett akarta engedélyezni. Lábodi Gábor közölte, hogy ehhez semmi joga az érintetteknek, erről tájékoztatta a város jegyzőjét is.

A szerződött cégekkel kapcsolatban előbukkant néhány érdekesség: többek között a hotel tulajdonosának offshore háttere is. Lábodi Gábor a cégek átvizsgálása után ismét adatigényléssel fordult a fürdő igazgatójához, ami az elmúlt csütörtök délutánján meg is történt volna az egyeztetés alapján. A következő szerződésekbe kért betekintést a képviselő:

  • amit az Aquarius-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel kötött a fürdő
  • minden olyan szerződést, ami a Gyógyászati Részleg eszközeladásait illeti
  • minden olyan árajánlat-bekérést és beérkezett ajánlatot, amely munkák elvégzésével a kft. végül Horváth Zsuzsanna egyéni vállalkozót bízta meg

A megbeszélt időpont előtt fél órával érkezett egy e-mail, melyben Dr. Simon Margit a következőket írta szó szerint:

„Tisztelt Képviselő úr! A tegnapi esti sztg-i tv bejelentésre és az elmúlt napokban történtekre tekintettel az iratbetekintést nem áll módomban teljesíteni. Üdvözlettel: Dr. Simon Margit ügyvezető”

Lábodi Gábor egyből telefonált a fürdőbe, de érdekes módon másfél perccel az e-mail elküldése után az igazgató asszony a recepciós elmondása szerint már nem tartózkodott a fürdőben. Még 14:30-at sem mutatott az óra. Ezután a képviselő Dr. Dancsecs Zsoltot hívta és tájékoztatta a történésekről, majd közölte, hogy hivatalos szervekhez fordul jogainak érvényesítése céljából. A jegyzővel rövid türelmi időben egyeztek meg, de miután Dr. Dancsecs Zsolt sem érte el az ügyvezetőt, így a bejelentés megtörtént a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felé. Itt hívnám fel az Önkormányzat figyelmét, hogy amennyiben a nevezett hivatal bírságot szabna ki, azt terheljék Dr. Simon Margitra! Ha a NAIH eljárása is sikertelen volna, úgy a bíróság fog ítéletet hozni az ügyben.

Ezúton is várjuk a következő kérdésekre az illetékesek válaszát:

Mi titkolnivalója van a fürdő igazgatójának a képviselő által kikért szerződésekkel kapcsolatban?

Van-e rokoni vagy családi kapcsolat Dr. Simon Margit és az AQUARIUS-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (9700 Szombathely, Nagy Lajos király utca 51., cégjegyzékszám: 18 06 104905) ügyvezetőjének édesanyja között?

Kért-e árajánlatokat azokra a karbantartásokra, javításokra más cégektől is, amiket végül sorozatosan Horváth Zsuzsanna szombathelyi egyéni vállalkozó (EV-4089191) nyert el egyfajta helyi Mészáros Lőrincként? Amennyiben nem, akkor vajon nevezhető-e ez gazdaságos üzemeltetésnek?

A gyógyászati részleg használatlan gépeit milyen értéken tartották nyilván a leltár szerint? Megtörtént ezek meghirdetése eladásuk előtt és a megfelelő értéken kerültek eladásra?

Utolsó kérdésként azt tesszük fel, ami talán legelőször fordul meg az emberek fejében egy ilyen ügy kapcsán: vajon csak azért tagadta meg a jogszerűen kért iratbetekintést az ügyvezető, hogy legyen ideje eltüntetni a nyomokat és egyes szerződéseket, esetleg újakat kreálni? Várjuk ezekre a kérdésekre a mielőbbi, lehetőleg azonnali válaszokat.

Az ügyvezető által az adatkikérés során tanúsított kétes hátterű titkolózás, sőt, komolyan gyanítható törvénytelenség miatt immár nem a munkavégzés alóli felfüggesztését kérjük, hanem az azonnali menesztését, valamint teljes körű vizsgálatot és átvilágítást a fürdő külsős szerződései és gazdaságos működtetése ügyében!

Kapcsolódó dokumentumok: