Körmend Város Gondnoksága

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

gépkezelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 Körmend, Ady Endre utca 72.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Körmend város közterületén fenntartási feladatok elvégzése. Szükség esetén tehergépkocsival történő munkavégzés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, műszaki szakirány (szerelő, lakatos,stb),
  • Kiírt szakirányban, gépkezelésben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • C kategóriás jogosítvány,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, közösségi menkavégzés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Középiskola/gimnázium, nehézgép, földmunkagép kezelői jogosultság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, jogosítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sövegjártó Zoltán nyújt, a 0694594010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Körmend Város Gondnoksága címére történő megküldésével (9900 Körmend, Ady Endre utca 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VG-188/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gépkezelő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kormend.hu – 2017. április 7.