A mai nap megtartott képviselő testületi ülésen Szabó Ferenc február 1-jei lemondása miatt új alpolgármestert kellett választani.

Bebes István polgármester alpolgármesternek Czvitkovics Gyulát javasolta. A testület titkos szavazással 8 igen szavazattal, egy nem és két tartózkodással Czvitkovics Gyulát alpolgármesternek megválasztotta.

További bizottság elnöki tisztségek betöltéséről is döntöttek:

Tóth Gábort megválasztották a városfejlesztési, városüzemeltetési, Czvitkovics Gyulát a közbiztonsági bizottság elnökének.