2016. augusztus 24. –i képviselő-testületi ülésen nem sikerült elfogadni a helyi népszavazással kapcsolatos rendeletet. Míg az előterjesztésben 25%, addig a Tompa László önkormányzati-képviselő – Pro Körmend – által benyújtott módosító indítványban 10% választópolgár érvényes aláírása mellett lehetett volna helyi népszavazást kezdeményezni.

(http://prokormend.hu/modosito-javaslat-helyi-nepszavazasrol-szolo-onkormanyzati-rendelet-1%c2%a7-hoz/)

Még a 2016.május 24-i képviselő testületi interpellált Tompa László – a Pro Körmend Városszépítő Egyesület önkormányzati képviselője – azzal a kéréssel kapcsolatosan, hogy a város jegyzője frissítse a 3/1992 évi Helyi Népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet, hisz a rendelet megalkotása óta (1992) az országnak új Alaptörvénye született. Kérését a Körmendre nehezedő migrációs nyomással is indokolta.

A város – és egész Európa – szempontjából sem jelentéktelen kérdésre Körmend Város jegyzője 2016. június 18.án adott írásos válaszában jelezte, hogy szóban fog választ adni a következő képviselőtestületi ülésen. A 2016. június 27-i képviselő testületi ülésen megérkezett a szóbeli válasz, mely így szólt: a következő ülésre kész lesz a rendelet módosítás.

ÉS MEGLETT! Persze közben volt egy nyári szünet is.

De miért kell egy rendeletalkotást lassan fél évig elhúzni? A választ valószínű, hogy a népszavazás értelmezésében kell keresni: népszavazás a választópolgárok akaratának érvényesítése közhatalom önkényével szemben.

Bár Tompa László kérte a polgármestert a tárgyalási szünet elrendelésére – a kérdéses aláírás mennyiség megbeszélésére – a polgármester normakontrolra hivatkozva visszavonatta jegyzővel az előterjesztését.

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. augusztus 24-i ülésére

Tárgy: Módosító javaslat „a helyi népszavazásról” szóló önkormányzati rendelet 1§ – hoz  

Tisztelt Képviselő-testület!

A népszavazás a választópolgárok akaratának az érvényesítése, a demokrácia legközvetlenebb eszköze.   

A helyi önkormányzatnak jogában áll az NSzTv. alapján meghatározni a helyi népszavazási kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számát. Mivel az NSzTv 10%-ban minimalizálja illetve 25% -ban maximalizálja a választópolgárok helyi népszavazás történő kezdeményezést, arra kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy módosító javaslatom alapján a lehetséges maximum helyett – az NSzTv által meghatározott 10%-os minimum szintet választva – határozzuk meg helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges aláírások számát.  

Körmend, 2016. augusztus 23.

Tompa László
képviselő – Pro Körmend

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT:

1§ Helyi népszavazást a település választópolgárai 10% -ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.