A Rábán aluli városrész és a Vasaljai utcai szennyvízcsatorna beruházás megvalósítása érdekében már az október 7-i rendkívüli testületi ülésen több fontos döntést hozott a Képviselő-testület (HÉSZ módosítás, Hegyaljai utca tulajdonba vétele), melyet most újabbak követtek.

Az Alsóberki, Felsőberki és Horvátnádaljai településrészek csatornahálózatának projektjéhez kapcsolódóan kerülhet sor többlettámogatás igénybevételére, melyek segítségével a további fejlesztések megvalósíthatók. Bebes István polgármester előterjesztésében arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy a Rábán aluli városrész és a Vasaljai utca csatornázásának kiépítésén túl a Kodály és a Teleki utcák szennyvízcsatornázása is utólagosan támogatottá válhat. Az előbbiek kiépítésének kivitelezési költsége, 148,78 mFt. A Kodály és Teleki utcák esetén korábban a projektben el nem számolható költségként jelentkező 35,5 mFt összegre is támogatási kérelmet nyújt be a város önkormányzata. A képviselők a megvalósításhoz szükséges 5 %-os önerőről is döntést hoztak, s biztosították az el nem számolható tevékenységek fedezetét is.

" />
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com